SİPARİŞ SORGULA
AX MEDYA

İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

İşbu “Ax Medya” adlı ve “www.axmedya.com” adresine sahip internet sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. İşbu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her türlü gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 1. KULLANIM KOŞULLARI

 

 1. İşbu SİTE'de sunulan hizmetler Barbaros, Batı, Nida Kule, Begonya Sk., 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Muhammed Talha Aslan (Mersis No/V.D. No: 0880737108 ) tarafından Ax Medya ismiyle (Bundan böyle kısaca "Ax Medya" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi Muhammed Talha Aslan olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Ax Medya sıfatıyla Muhammed Talha Aslan'a aittir.

 

 1. İşbu SİTE’ye erişim tamamen işbu Sözleşme’nin kabulüne ve işbu Sözleşme ile belirlenen şartlara uyulmasına bağlı olup, işbu Sözleşme’de yazan herhangi bir koşulun kabul edilmemesi halinde Kullanıcı tarafından derhal SİTE’ye erişim sonlandırılacaktır. Kullanıcı tarafından, SİTE’ye erişimin sürdürülmesi halinde, işbu Sözleşme metninde yer alan hususların tamamı koşulsuz ve kısıtlamasız olarak kabul edilmiş olacaktır.

 

 1. Ax Medya, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’de yer alan kullanım koşulları ve ilgili hususlar, Ax Medya tarafından gerekli görülmesi halinde kaldırılma, yeniden düzenleme, ekleme yapma ve sair her türlü değişikliğe muktedir sayılmaktadır. İşbu Sözleşme’de yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

 1. SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Ax Medya tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 1. SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: Ax Medya tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

HİZMET SAĞLAYICI: İşbu SİTE’de yer alan hizmet ve/veya ürünler kapsamında Kullanıcı ve/veya Üye’ye talep ettiği hizmet ve/veya ürünü tedarik eden, aynı zamanda Ax Medya sıfatıyla işbu SİTE’de tasarruf yetkisine sahip olan Muhammed Talha Aslan ve Muhammed Talha Aslan tarafından yetkilendirilecek kişiler ve/veya kurumlardır.

KULLANICI: Ax Medya internet sitesini hizmet almak, hizmetleri incelemek, alışveriş yaparak ve/veya alışveriş yapmaksızın herhangi bir amaç ile işbu SİTE’yi ziyaret eden kişidir.

ÜYE: Ax Medya'dan ürün alımı yapmak ve/veya herhangi bir hizmetlerinden faydalanmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Ax Medya tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her türlü kullanıcıdır. İşbu SİTE’ye giriş yaparak SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz ve gerekli bilgileri doldurarak üyelik şartlarını karşılayan her türlü kullanıcı üye olabilmektedir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan her türlü bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan ve/veya SİTE’de yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla ve/veya herhangi bir yol ile erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir. 

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Ax Medya arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Kullanıcı ve/veya Üye’nin kimlik bilgileri, adresi, elektronik posta adresi, sosyal medya hesaplarına ilişkin her türlü bilgi, hizmet alımı nedeniyle paylaşılan banka bilgileri ve bununla bağlantılı olarak faturaya ilişkin edinilen her türlü bilgi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati ve sair sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla kişisel bilgi kapsamında sayılması mümkün her türlü kişisel bilgi ve belgedir.

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI

 

 1. Ax Medya'nın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; Ax Medya'ya ait “www.axmedya.com” adresinde satışa sunulan hizmet ve/veya ürün/ürünlerin; Üye ya da Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, Hizmet Sağlayıcı’nın stok durumunun yahut hizmeti sağlama koşullarının var ve/veya müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın ve/veya hizmetin teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın ve/veya hizmetin Kullanıcı ve/veya Üye’ye, Ax Medya adına hizmet ve/veya ürünün niteliğine göre sanal şekilde ayıpsız teslimidir.

 

 1. İşbu Sözleşme’nin “A- Kullanım Koşulları” başlıklı bendinin 3. ve 4. maddesinde düzenlendiği üzere, Ax Medya, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin ve/veya hizmete sunacağı ürünlerin kapsamını ve niteliğine dair her türlü hususu belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

 

 1. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden ve/veya ürünlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Ax Medya tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir.  Ax Medya, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

 1. Üyelik:
  1. Her Kullanıcının sadece tek bir üyelik hesabı olabilir, aynı kişi birden fazla üyelik oluşturamaz.
  2. Üyeler işbu Kullanım Koşullarına ve SİTE’de yayınlanmakta olan diğer tüm kurallara uyacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
  3. Üyeler tarafından yapılan paylaşımlar ve iletişimler hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek nitelikte, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek nitelikte olamaz.

 

 1. Kullanıcıların Uyması Gereken Kurallar:

 

 1. Üyeler takma ad kullanmak dahil olmak üzere kimliği ve üyelik hesabını oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 2. Üyeler, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Üyelerin sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. Aksi halde, Ax Medya’nın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Ax Medya, bu şekilde aykırı kullandırmaları tespit ettiği üyelerin üyeliklerini hiçbir açıklama yapmaksızın, bildirimde bulunmaksızın ve süresiz olarak askıya alabilir veya derhal iptal edebilir. Üyelerin bu maddeye aykırı hareketi sebebiyle diğer Üyelerin zarara uğraması halinde, bu zarardan ihlal eden üye sorumlu olacak ve Ax Medya’nın hiçbir şekilde tazminat yükümlülüğü veya hukuki, cezai veya idari başka bir sorumluluğu olmayacaktır.  
 3. Üyeler profil sayfalarında Facebook, Linkedin, Instagram, TikTok veya Google+ gibi sosyal medya hesaplarına (“Sosyal Medya Hesapları”) bağlantı verebilir ve Sosyal Medya Hesaplarına erişim sağlayabilirler. Bu durumda üyeler Sosyal Medya Hesapları’nda paylaştıkları, sakladıkları veya erişilebilir kıldıkları bilgi, veri, mesaj, etiket ve benzeri unsurlara ilgili Sosyal Medya Hesapları’ndaki gizlilik ayarlarına uygun olarak Şirket ve diğer üyelerin erişimi olacağını kabul etmiş olurlar. Herhangi bir sosyal medya sitesinin Sosyal Medya Hesaplarının gizlilik ayarlarını ihlal etmesi halinde Şirket ilgili sosyal medya sitesinin bu ihlalinden her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluk kabul etmemektedir. 
 4. Üyeler SİTE’ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların kendilerine ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir içeriğe yer vermeyeceklerini, yayınlanan içeriklerin, Ax Medya ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler.
 5. SİTE’de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. 
 6. Üyeler/Kullanıcılar, SİTE’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka bir işlemde bulunmayacağını aksi halde Şirket ve üçüncü  kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler.
 7. Üyeler/Kullanıcılar, SİTE’yi kullanırken ve SİTE içindeki iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretemez ve paylaşamazlar. Aksi halde Ax Medya bu Üyelerin üyeliklerini derhal ve süresiz olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve tek taraflı olarak askıya alabilir, sona erdirebilir ve ilgili yasal süreçleri başlatabilir.

 

 1. SİTE üzerinden, Ax Medya'nun kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler Kullanıcı'lara ve/veya Üye'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup, ilgili linkler ile Ax Medya herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Ax Medya'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, Kullanıcı'ların ve/veya Üye'lerin kendi sorumluluğundadır. Ax Medya, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu ve sair ilgili linklerde yer akan herhangi bir hususu taahhüt etmemektedir. Bununla birlikte, SİTE'de üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri bilinmeyen diğer web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) vs. erişimler bulunabilir. İşbu SİTE, yalnızca bilgili linkteki internet sitelerine ulaşımı sağlamakta olup, Ax Medya tarafından içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

 

 1. SİTE'ye erişim sağlayan Kullanıcılar ve/veya Üyelerin tamamı SİTE'yi yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla, hizmet ve/veya ürün sağlamaya yönelik kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı'ların ve Üye'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve/veya Üye, Ax Medya veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ve/veya Üye'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri, iş ve eylemleri sebebiyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı SİTE’nin dolayısıyla Ax Medya sıfatıyla Hizmet Sağlayıcı’nın doğrudan veya dolaylı hiçbir hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde, Ax Medya tarafından açıkça yetki verilmesi hallerinde Ax Medya, Ax Medya hizmetleri, Ax Medya bilgileri, Ax Medya’nın telif ve her türlü fikri ve sınai haklarına tabi çalışmaları, Ax Medya ticari markaları, Ax Medya ticari görünümü ve/veya işbu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 1. SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

 1. Ax Medya, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bilgilerin ve/veya edinilen diğer verilerin programlarının ve sair kullanılması sebebi ile sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Ax Medya, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile Ax Medya'nın, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

 1. Kullanıcı ve/veya Üye, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı/Üye bilgilendirilmeksizin hesap, Ax Medya tarafından kapatılabilecektir. Kullanıcı/Üye, SİTE ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Ax Medya sorumlu tutulamaz.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

 1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Ax Medya’ya ve sahibi firma ilgilisine  Muhammed Talha Aslan’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. SİTE’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

 1. İşbu SİTE'nin sahibi Ax Medya sıfatıyla Hizmet Sağlayıcı olup, SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Ax Medya'nın ve/veya Ax Medya'nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ve/veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, internet sitesi, software kodların, html kodu ve sair her türlü diğer kodlar ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair her türden imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin ve sair sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her tür bilgi, belgenin, veri tabanı, kod, program, bulut programı gibi fiziki ve/veya sanal veri ve uygulamanın kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, sanal, çevrimiçi (online) veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve/veya Üye, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Ax Medya ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Kullanıcı ve/veya Üye, Ax Medya hizmetlerini, Ax Medya bilgilerini ve/veya Ax Medya'nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Ax Medya'nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Ax Medya'nın yazılı izni ile mümkündür.

 

 1. GİZLİ BİLGİ

 

 1. Ax Medya, SİTE üzerinden Kullanıcıların/Üyelerin ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı/Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

 1. Ax Medya, SİTE üzerinden Kullanıcı'lar ve/veya Üye'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmak üzere "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilecek olup, ilgili bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ax Medya aynı zamanda, Kullanıcı ve/veya Üye'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. Her Kullanıcı ve/veya Üye, işbu Sözleşme’de sayılanlar ile SİTE’de yer alan diğer bilgilendirme metinleri, sözleşmeler ve politikalar kapsamında SİTE tarafından gerekli görülen kişisel veri niteliğindeki bilgiler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü bilgi ve verisinin SİTE tarafından gerekli oldukça işlenebileceği, saklanabileceği, sayılan amaçlarla kullanılabileceği ve imha edilebileceğini SİTE’nin kullanımı ile peşinen kabul etmektedir.

 

 1. Kullanıcı/Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, SİTE’nin sahibi olan Ax Medya’nın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak gibi benzer amaçlarla kullanılabilecektir.

 

Kullanıcı'lara ve/veya Üye'lere ait kişisel veya gizli bilgiler,  resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. İşbu SİTE’den hizmet ve/veya ürün almak isteyen ve bu kapsamda kendi açık rızası ile ilgili politikaları peşinen kabul eden Kullanıcı ve/veya Üye’nin bilgileri SİTE tarafından iş ortağı olarak kullanılan yazılım firmaları, programlar ve/veya satış sırasında gerekli olması nedeniyle ilgili bankalar ile yalnızca işin gereği ölçüsünde ve 6698 Sayılı Kanunu’nun tanıdığı olanak ölçüsünde işin niteliği gereği işbu maddede sayılan haller kapsamında paylaşılabilecektir. Kişisel bilgiler ender olarak Ax Medya için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Ax Medya'nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

 

Ax Medya, işbu Sözleşme’yi bildirimsiz ve tek taraflı olarak, herhangi bir nedene dayanma gerekliliği olmaksızın istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve/veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

 • MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ax Medya işbu "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi"ni geç ifa etmekten ve/veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ax Medya açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ax Medya'nın doğrudan/dolaylı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi"Nden Kaynaklanacak her türlü uyuşmazlık Türk Hukuku'na tabi olup, görevli mahkeme İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

 1. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", Ax Medya tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve/veya Üyeler, işbu Sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Ax Medya, dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde tek taraflı ve bildirimsiz olarak değişikliğe gidebilir,ekleme veya silme yapabilir veya güncelleme yapabilir. İşbu değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. İşbu Kullanım Koşulları’ndaki herhangi bir değişiklikten sonra Kullanıcı ve/veya Üye’nin SİTE’yi kullanmaya devam etmesi halinde, bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır.


İlgili hukuk metni resmi prosedürler çerçevisinde hazırlanmıştır ve kopyalanması kesinlikle yasaktır. Düzenli olarak kopya taraması yapılmaktadır.