SİPARİŞ SORGULA
AXMEDYA

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

(“FORM”)

 

1.KONU

 

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun (“Form”) konusu, Satıcı'nın, Sipariş Veren/Alıcı' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet/ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle Alıcı, satış sözleşmesi konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

Satış işleminin gerçekleştirilebilmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu Form’un Sipariş Veren/Alıcı tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

 

 

2. SATICI BİLGİLERİ

 

Unvanı : AX MEDYA sıfatıyla MUHAMMED TALHA ASLAN (Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır)

Adres : Barbaros, Batı, Nida Kule, Begonya Sk., 34746 Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 551 034 34 94

E-posta: info@axmedya.com

3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.)

 

Teslim Edilecek Kişi: _____

 

Teslimat Adresi(Sanal hizmet/ürün satışında Alıcı e-mail adresi ve/veya sosyal medya hesabı teslimat adresi kabul edilmektedir.): _____

 

Telefon: _____

 

E-posta/Kullanıcı Adı: _____

 

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÜRÜN BİLGİLERİ

 

4.1. Hizmetin/malın/ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait işbu “www.axmedya.com” internet sitesinde (“Site”) yer almaktadır. Hizmetin/ürünün temel özelliklerini ve mevcut olması halinde kampanya koşullarını işbu Site’den inceleyebilirsiniz. Herhangi bir hizmet/üründe kampanya olması halinde bu husus kampanya tarihine kadar geçerlidir.

 

4.2. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirlenen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4.3. Sözleşme konusu ürün ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Hizmet/Ürün Bilgileri:

 

Hizmet/Ürünün Adı:

 

Kargo/Teslimat Tutarı (İşbu tutar Alıcı’ya ait olup, sanal hizmet/ürün alışverişlerde uygulanmamaktadır.) :

 

Ödeme Şekli ve Planı:

 

Teslim Şekli: 

 

Teslimat Adresi (Sanal hizmet/ürün satışında Alıcı e-mail adresi ve/veya sosyal medya hesabı teslimat adresi kabul edilmektedir.) :

 

Fatura Adresi:

 

Fatura Teslim: 

 

Sipariş Numarası:

 

Sipariş Tarihi: 

 

Sipariş veren Alıcı, hizmet/ürün satışı sırasında kendisine ilişkin doldurduğu bilgilerin doğru ve işbu Form’da belirttiği bilgilerin Alıcı’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile hizmet/ürünün Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda Satıcı’nın doğrudan/dolaylı sorumluluğu bulunmamakta olup, tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. Bu durumda, satışın gerekli kişiye ulaşmaması sonucunda Satıcı nezdinde doğan herhangi bir doğrudan/dolaylı zararın doğması halinde, Alıcı işbu zararı bizzat nakden ve defaten herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın tazminle yükümlüdür.

 

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. Alıcı, Satıcı’ya ait Site’de Satış Sözleşmesi konusu hizmetin/ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin işbu ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; işbu Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.2. Sözleşme konusu her bir hizmet/ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Site’deki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluş/e-posta ve/veya sosyal medya hesabına teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın Satış Sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. 

 

5.3. Satıcı, Satış Sözleşmesi konusu hizmet/ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim/ifa etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.4. Satıcı, Satış Sözleşmesi’nden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

 

5.5. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Satış Sözleşmesi konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, ödenmiş bedel bulunması halinde, bu bedeli 14 günlük süre -ilgili banka/lardan doğan gecikmeler ari olmak kaydıyla- içinde Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.6. Alıcı, Satış Sözleşmesi konusu hizmet/ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Satış Sözleşmesi konusu hizmet/ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi ve/veya herhangi bir ifa imkansızlığı olması halinde, Satıcı’nın Satış Sözleşmesi konusu hizmet/ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.7. Alıcı, Satış Sözleşmesi konusu hizmetin/ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluş, e-posta ve/veya sosyal medya hesabına tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda (işbu husus olası durumun Alıcı’dan kaynaklanacağı ve Alıcı’nın sorunluluğunda olacağı anlamına gelmemekle birlikte) Satış Sözleşmesi konusu hizmet/ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Satış Sözleşmesi konusu hizmet/ürünü 3 gün içerisinde, Satıcı’nın uygun gördüğü koşullarda Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.8. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Satış Sözleşmesi konusu hizmet/ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı ise, siparişin iptal edilmesini, Satış Sözleşmesinin konusu hizmet/ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, hizmet/ürün tutarı 14 gün içinde kendisine ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet/ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama ilgili bankanın kendi iade politikasına göre değişebileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı doğrudan/dolaylı olarak sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

6. FATURA BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan :

Adres :

Telefon :

E-posta Adresi ve Sosyal Medya Kullanıcı adı :

Fatura Teslim Şekli: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 

teslim edilecektir.

 

Alıcı, işbu maddede ve Form’un ilgili hükümlerinde Alıcı’ya ilişkin bilgiler, fatura bilgileri eklenen aynı ve/veya farklı kişi/kurumlara ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden sipariş veren Alıcı sorumludur. Sipariş veren ve Alıcı’yı sorumlu tutan her türlü hak ve yükümlülük Sipariş Veren/Alıcı olarak belirtilmiştir.

 

7. CAYMA HAKKI

 

7.1. Alıcı; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluş/e-posta ve/veya sosyal medya hesabına teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Alıcı tarafından, Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Form’da düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, Satıcı tarafından o ana kadar sunulmuş hizmet /ürünlerin kullanımına ilişkin her türlü iş ve işlemin Alıcı tarafından geri alınarak hiç sunulmamış hale getirmesi mümkündür. Bu hakkın kullanılması halinde, 

 

7.2.1. Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 

7.2.2. İade formu, 

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

7.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür. 

7.2.5. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir. 

7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

7.2.7. Yukarıda bahsedilen cayma hakkının genel hükümlerinden ari olarak, işbu Form’un 8. maddesinde belirtilen hüküm gereği, Site’de faydalanılan hizmet/ürünlerin tamamen sanal hizmet/ürünler olması ve fiziken iadesinin mümkün olması, bu kapsamda cayma hakkının kullanımına kadar Alıcı tarafından faydalanılarak tek taraflı sebepsiz zenginleşmenin söz konusu olmaması adına cayma hakkının kullanımına kadarlık sürede faydalanılan tüm takipçi sayısı, beğeni ve etkileşim ve sair unsurları Satıcı tarafından, Alıcı’nın ilgili hizmet/ürünleri hiç temin etmemiş hale getirilebilecektir.

 

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

8.2. Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapma hakkını haizdir.

 

SATICI : AX MEDYA

 

ALICI: _____

 

TARİH: ____

 


İlgili hukuk metni resmi prosedürler çerçevisinde hazırlanmıştır ve kopyalanması kesinlikle yasaktır. Düzenli olarak kopya taraması yapılmaktadır.